Felnőtt fogászat


Implantátumok

Fogaink elvesztése mindannyiunkat megvisel. A hagyományos fogpótlási módszerek nem mindig képesek megfelelően orvosolni meglévő problémáinkat. A legjobb megoldás lehet ezekben az esetekben az implantátumos fogpótlás:
 • nem kell ép fogakat lecsiszolni
 • a megfelelő ápolás sokkal könnyebb, mint a hagyományos fogpótlási mószerek esetében
 • kisebb valószínűséggel alakulhat ki gyulladás
 • megszokásuk nem okoz problémát
 • az implantátumos fogmű ugyanolyan erős, jól használható és szép lesz, mint az Ön eredeti fogai

A fogorvosi implantátum anyaga a legtöbb esetben tiszta, ötvözetlen titán. Ha Önnek allergiája van több különböző fémre, aggodalomra még akkor sincs ok: A titánt teljes mértékben elfogadja az emberi szervezet.

Mikor ültethető be az implantátum?

• közvetlenül foghúzás után vagy
• ha elegendő csontállomány áll rendelkezésre

Előfordulhat, hogy nem megfelelő a csontmennyiség az implantátum beültetéséhez, ilyenkor csontpótlást lehet végezni.

Astratech implantátum

Astra Tech BioManagement ComplexTM

Egy egyedi kombináció

Az Astratech implantátum rendszerben az esztétika az implantátum rendszer tervezésének szerves része. Együttműködünk a természettel a természetes gyógyulási folyamat elősegítésében. Így Ön és páciensei biztosan számíthatnak az Astratech implantátum rendszerre nem csak ma, hanem holnap és a jövőben is.
Egy sikeres implantátum rendszert nem határozhat meg egyetlen paraméter. Mint a természetben is több, egymástól függő tényezőnek kell együtt működnie. A következő kulcsparaméterek kombinációja csak az Astra Tech-nél található meg:

sziv

  • OsseoSpeed™
   több csont gyorsabban

 

  • MicroThread™
   biomechanikai csont stimuláció

 

  • Conical Seal Design™
   erős és stabil illeszkedés

 

 • Connective Contour™
  nagyobb lágyszöveti kontaktzóna és térfogat

AnyRidge

A 21. század prémium implantációs rendszere.

Ca2+ ionokkal kezelt S-L-A felület

A MegaGen S-L-A tech­no­ló­gi­án ala­pu­ló fe­lü­let­ke­ze­lést fej­lesz­tet­tek ki, mely egy be­épü­lő Ca2+ io­no­kat tar­tal­ma­zó na­no­ré­te­get hoz lét­re. A Ca2+ io­nok CaTiO3 na­no­struk­tú­rát al­kot­nak a fe­lü­le­ten és az élő csont­szö­vet­ben ak­ti­vál­ják az os­te­obals­to­kat. En­nek az egye­di fe­lü­let­ke­ze­lés­nek a ne­ve: XPEED®
Any Ridge

Jellegzetességek és előnyök

 • Szájsebészet

  Kiváló primer stabilitás, még kompromisszumos csontsűrűség esetén is. Az AnyRidge implantátum gyengéden vágja be magát a csontba és tömöríti azt egyidejűleg.
 • Protetika

  Jobb esztétikai eredmények a számos protetikai lehetőség segítségével.
  Az egyedi 5o- os csatlakozásnak köszönhetően nem kell tartani attól, hogy az implantátumba rögzített fej kilazul, így adva tökéletesen hermetikus záródást. Nincs mikromozgás, a biológiai szélesség minimális, mivel nincs mikrorés és a marginális csontszint kiválóan megőrizhető.
  Biológiai S- vonal. Segít elérni a gyönyörű és természetes esztétikát.
  Optimális hex magasság.
  Minden eset, minden forma, minden méret úgy lett kialakítva, hogy minden csonttípusban a különféle páciensek és klinikusok maximális igényeinek kielégítését tartsák szem előtt.
 • Fenntartás

  Az egyedi és erős design hosszútávú stabilitást biztosít!
  Több kortikális csont megtartása garantált.
  Az AnyRidge implantátumok primer stabilitása nem függ a kortikális csonttól! A kortikális csontra ható csökentett feszültség segít megelőzni a csont felszívódását illetve az ezzel járó implantátum cserét.
  Több kortikális sont= nagyobb lágyszövet volumen= gyönyörű ínyvonal
  A tovább fejleszett koronális kialakítás maximális kortikális csont megőrzést biztosít az implantátum körül, Az osszeointegráción túl az AnyRidge a kortikális csont megörzésével és a marginális csontszint fenntartásával gyönyörű ínyvonalat biztósít.
  Innovativ menet kialakítás.
  Az egyedi pengemenetnek és az önmetsző formának köszönhetően jobb kezdeti stabilitás érhető el bármely kompromisszumos csonttípusnál. A design lehetővé teszi a progresszív csonttömörítést, kíméletes gerinc tágítást, maximalizált nyomással szembeni ellenállást és a minimalizált nyiró erő kialakulását.


Esztétikus fogászat

A fogászat egy viszonylag új területe ami az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül. Ezt a fejlődést az újonnan megjelenő modern fogászati anyagok és fogászati technológiák tették lehetővé.

Az esztétikus fogászati kezelések megoldást nyújthatnak az alábbiakra:

 • zavarják sötét amalgám tömései vagy régi, elálló szélű koronái
 • nem üde a lehelete – oka lehet idült fogágy gyulladás, rosszul záródó tomesek, pótlások, emésztési zavarok, cukor betegség, stb.
 • folyamatos ínyvérzéssel küzd és nem tudja mi az oka
 • láthatatlan fogszínű fogpótlásokra vágyik, amiket senki nem vesz észre

Icon, a fúrásmentes tömés

Az Icon egy vadontúj műgyanta alapanyagú impregnáló szer, amely a kezdeti stádiumban lévő szúvasodások kezelésére alkalmas.

Icon
 • Nincs fúrás vagy fájdalom
 • Kizárólag abban az esetben használható, amikor a szúvasodás még nem érte el a dentint, csak a zománcra korlátozódik.
 • A kezelés rövid és fájdalom mentes.
 • Alkalmas nyaki részeken lévő demineralizált területekre, vagy fogszabályozás után a bracketek körüli kifehéredett területekre.
További képek

Gyökérkezelés

A professzionális gyökércsatorna tisztítás
biofilm réteg eltávolítása gyökérkezelés közben az egyedülálló EndoVac rendszerrel

gyokerkezeles1

A gyökérkezelés sikeressége ma már egyszerűbben megoldható. Már a többszörösen görbült, vékony csatornák megmunkálása sem jelenthet gondot az egyre tökéletesebb gépi, nikkel-titánium ötvözetből készült tágítóknak. A gyökértömő sealerek tökéletesedésével, illetve az adhezív technika megjelenésével a gyökértömések kapcsán egyre falállóbb gyökértöméseket tudunk készíteni. Sokan ezeknek a tényezőknek tulajdonítják gyökértöméseik sikerét – amelynek van is alapja. Hiszen a gyökércsatorna rendszer korrekt feltárása, a csatorna falak lehető legnagyobb részének mechanikus tisztítása és az ezt követő csúcsig érő, falálló lezárás elengedhetetlen feltétele a sikeres gyökértömésnek.

gyokerkezeles2

https://www.youtube.com/watch?v=dptbXsIOXJA

Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni a gyökércsatorna rendszer „Kerr” tűk számára elérhetetlen részeiről, melyeket csak az átöblítés vagy célzott gyógyszeres „pakolás” tud elérni. Továbbá fontos megemlíteni a gyökércsatorna falán található – az adhezív töméstechnikából már ismert – smear layert és a biofilmet, mely a legvékonyabb oldalcsatornában is megtalálható. Ez utóbbit tartják az endodonciai kudarcok fő felelősének.
Mit is nevezhetünk endodonciai kudarcnak? Ha a periapikális tér nem tud regenerálódni a gyulladásos elváltozást követően, annak ellenére, hogy látszólag korrekt gyökértömést készítettünk. Miért csak látszólag? Mivel egyrészt a kontrollröntgen felvételek csak 2 dimenziót mutatnak, nincs képünk a gyökértömés oro-vesztibularis kiterjedéséről.
(A gyökértömés 3D-s voltát legfeljebb CBCT segítségével tudjuk ellenőrizni.) Másrészről csak a fő csatornákat lehet mechanikusan átdolgozni, a mikroszkopikus oldalcsatornák, delta apicalék illetve a különféle anastomosisok lumenébe bejutni szinte lehetetlen. Viszont, ha ezeket a csatorna részeket nem tisztítjuk ki, nem lesz megfelelő a gyökértömés, hiszen két szilárd anyag (törmelék/pulpaszövet illetve a gyökértömés anyaga) ugyanabban az időben nem képes ugyanazt a teret kitölteni. A mikroszkopikus lumenekben hátrahagyott biofilm az apikális rekolonizáció melegágya.

Mit lehet kezdeni a tűk számára elérhetetlen csatornafalakkal? Megfelelő átöblítő oldat és átöblítési technika segítségével még a legvékonyabb oldalcsatornák is elérhetők.
Az átöblítő oldatnak több funkciójúnak kell lennie. Önmagában erős és hatékony fertőtlenítő (lehetőleg baktericid) hatással kell rendelkezzen, effektív szövetoldó képességének kell lennie (a pulpaszövet és dentinforgács vizoldékonnyá tétele elengedhetetlen a sikeres átöblítésnek) és legyen képes eltávolítani a csatorna falán található smear layer réteget. Ezeknek a feladatoknak egyszerre egyetlen átöblítő oldat sem tud eleget tenni. Emiatt kell kombinációt alkalmazzunk. A tömény nátrium-hipoklorit (NaOCl) igen jelentős mikrobiológiai fertőtlenítő hatással bír, (a legtöbb ismert baktériumot, többek között az igen ellenálló Enterococcus Faecalist is képes eliminálni) továbbá szövetoldó képessége kiemelkedő. Sajnos a smear layerre azonban szinte semmilyen hatással nincs. Ezért szükséges kombinációban (egymás után) alkalmazni az etilén-diamin-tetraecetsavval (EDTA-val). A 15-17%-os EDTA-nak ugyan minimális a fertőtlenítő ereje, ugyanakkor jó síkosító hatása van és kiválóan tudja oldani a csatorna falán található smear layert. E fent említett kombináció – számos tanulmány szerint – egyike a leghatékonyabb kémiai csatornafertőtlenítési eljárásoknak.

Van még egy lényeges tényező, amelyről nagyon ritkán beszél a szakirodalom. Még ha sikerül is tökéletes hatású átöblítő oldat kombinációt választani, meglehetősen nehéz a valóban mikroszkopikus lumenu oldalcsatornákba, delta apikálékba bejuttatni az átöblítő oldatot. A Discus Dental EndoVac nevű speciális átöblítő rendszere egyedülálló ebből a szempontból. Az EndoVac negatív apikális nyomással dolgozik, azaz nem fecskendő és tű segítségével kell „lenyomni” az átöblítést a csatorna apikális harmadába, hanem egy vékony kanül segítségével lehet „leszívni” az apikális harmadba. Ennek számos előnye van:
– nem lehet az apikális térbe deponálni az átöblítő oldatot
– a folyamatos folyadék áramlásnak köszönhetően a legvékonyabb lateralis csatornát is át lehet tisztítani
– nem kell tartani a vékony csatornák folyadékoszlopába inkorporálódott légbuborékoktól – melyek lehetetlenné teszik az adott terület hagyományos és ultrahangos átöblítését – hiszen a vákuum nemcsak folyadékot, de levegőt is képes elszívni.

Az EndoVac rendszer lényege, hogy miközben a megtrepanált pulpakamrát folyamatosan feltöltöm az átöblítő oldattal, a feltágított gyökércsatornákba egyenként egy makro-, ill. mikrokanült vezetek, így biztosítva az apikális harmad negatív nyomását.
Megfelelő ideig tartó átöblítést követően, ha a gyökércsatornában hagyjuk a mikrokanült, rögtön minimalizálhatjuk a szárításra fordítandó időt, hiszen legfeljebb 2 papírpoint kell a már előszárított csatorna szárításához – ezzel jelentős időt lehet megspórolni.

Mindezek után következzen néhány klinikai eset, (közvetlen trepanáció előtt, gyökértömés után, és 10 hónappal a gyökértömés után) melyek jól mutatják az EndoVac-ban rejlő egyedülálló lehetőségeket.

Az Discus Dental EndoVac átöblítő rendszerével, még olyan periapikális, illetve endo-parodontális léziót is helyre lehet hozni, melyet látva a legtöbb fogorvos „első megnyilvánulásában” mindenképpen szikével, vagy fogóval „gyógyítana”.

gyokerkezeles3

A Discus Dental Smart Endodontics elnevezésű rendszerével 100%-osan kiküszöbölhetőek* a gyökérkezelés kockázati tényezői. Kutatási eredmények igazolják, hogy innovatív megoldásai révén a gyökérkezelés különféle lépéseinek (tágítás, átöblítés, gyökértömés) legújabb, legpraktikusabb és legkényelmesebben használható eszközeit vonultatja fel.
*J Endod 2009; 35:545-9

Gyökércsatorna tágítás

gyokerkezeles2

LightSpeed CRX – A sikeres gyökércsatorna tágítás előfeltétele a trepanációt követő megfelelő bemenet kialakítás. Az egyedi tervezésű NiTi, vágóél nélküli heggyel ellátott CRX gyorsan és biztonságosan tudja a gyökércsatorna bemenetét és koronai harmadát tágítani (alkalmazási fordulatszám 2500 rpm). 2 (620012002),3 (620012003) és 4-es (620012004) méretben, 4db/csomag.
LightSpeed LSX – Az apikális régió tágítására tervezett, egyedülállóan rugalmas NiTi LSX csak ott forgácsol, ahol az szükséges. A hengeres preparációnak köszönhetően optimálisan lehet a csatorna apikális harmadát feltágítani felesleges koronális dentin eltávolítása nélkül. Hosszú nyélrésze miatt tűtörés esetén is könnyen eltávolítható, ezzel is sok időt és energiát megtakarítva a fogorvosnak. (alkalmazási fordulatszám 2500 rpm). Szortimentben és egyes méretben is megvásárolható, 20-160-as méretig. 6db/csomag. (620011990 – 620011998)

https://www.youtube.com/watch?v=nLk_8cV6AkU

gyokerkezeles2

EndoPal motoros kézidarab – Az EndoPal a LightSpeed gépi csatornatágítókhoz (CRX, LSX) tervezett ergonomikus vezeték nélküli endodonciai mikromotor és könyökdarab. 2500 rpm-es állandó fordulatszáma és konstans forgatónyomatéka biztonságos alkalmazást jelent az LSX és CRX gépi gyökértűk használata esetén. 1 töltéssel 8 óra folyamatos munkaidő biztosítható.
Készletben megvásárolható., melynek tartalma:
EndoPal motor, tartóállvány, töltő. (620011927); EndoPal 1:1 fej: (620011430)

Gyökércsatorna öblítés

EndoVac – Induló készlet
Ez a forradalmian új, egyedülálló gyökércsatorna átöblítő rendszer az egyetlen, valóban negatív nyomással működő apikális tisztításra alkalmas eszköz. Alkalmazásával valóban 100%-os* biztonsággal és hatékonysággal lehet akár tömény (5-6%) hipoklorit oldatot használni, kiaknázva így erős szövetoldó képességét és szélesspektrumú fertőtlenítő, baktericid hatását.
A készlet tartalmaz:
1 elszívóra csatlakoztatható adapter gumicsövekkel; 1 Autoklávozható kézi-, és végdarab; 6-6 db 20ml illetve 3ml fecskendő; 5 db macrokanül, 5 db microkanül, 5 db adagoló- elszívócsőr; * J Endod 2009, 35¬; 545-9. (620011938)
EndoVac macrokanül és microkanül
A kék, macrokanül a csatorna koronális és középső harmadából távolítja el a törmeléket, elősegítve ezzel a microkanül dugulásmentes, hatékony működését. Ezáltal az apikális harmad tisztítása a microkanül apikáis 1 mm-en található 12 db mikroszkópikus lyukon gyors és egyszerű – továbbá a csatorna szárítása is rövidebb idő alatt érhető el.
SimpliFill
A SimpliFill apikális guttapercha dugók, valóban úgy illeszkednek a hengeresen preparált csatornavégbe, mint parafadugó az üveg szájába. Emiatt a megfelelően applikált SimpliFill képes a laterális csatornákba préselni a sealert, így biztosítva a delta apicale lezárását. Az 5 mm hosszú guttaperchavéget behelyezés után könnyedén el lehet választani a carrierként működő tűrésztől – csak 4-szer kell az óramutató járásával ellentétesen megtekerni. Ez az egyetlen olyan carrieres guttapercha lezáró rendszer, melynél lezárást követően el lehet távolítani a carriert – így könnyű a csap preparációja. Fontos kiemelni, hogy ez hideg guttapercha technika,nem kell számolni zsugorodással – biztosan falálló gyökértömést eredményez. Bármilyen hagyományos sealerrel együtt alkalmazható.

Forrás: Sybron endodoncia, Valid kft.