Az irányított három-dimenziós ultraszonikus technológia egy új korszakot nyit a csontsebészeti beavatkozások területén. A Piezo sebészeti készülék ultraszonikus mikrovibrációi speciálisan csontszövetek vágására lettek kifejlesztve.
Csontsebészeti beavatkozáskor a csont vágása során előfordulhatott a csont körüli lágyszövetek sérülése, melyek gyógyulása fájdalmakkal járt. Ezek a veszélyek a Piezo sebészeti technológiával teljesen kiküszöbölhetők. Teljesítménye háromszor nagyobb, mint a hagyományos ultrahangos készülékeké, ezért a mineralizált csont preparációjára hatékonyan használható.
Használata különösen előnyös a kényes anatómiai struktúrák közelében végzett beavatkozások esetén, szinuszlift végzésénél, valamint idegek, üregek szomszédságában. A Piezo technológiát az utóbbi években egyre szélesebb körben alkalmazzák, nemcsak a szájsebészet, hanem az implantológia területén is bevonult a mindennapok gyakorlatába. Az egyszerű fogeltávolítást is annyira megkönnyíti, hogy érdemes a használatát a mindennapi praxisba bevezetni.

A piezosebészet klinikai alkalmazási területei

Piezóval asszisztált atraumatikus fog- és gyökéreltávolítás

A fogeltávolítás művelete sokszor nehézségek elé állítja a tapasztalt fogorvosokat is. A fog eltávolítása akkor mondható ténylegesen sikeresnek, amikor maradéktalanul eltávolítjuk a foganyagot, a fogmedri nyúlvány (processus alveolaris) szöveteinek épségét sikerül megőrizni valamint csontdestrukciótól (csontveszteség) mentes a kivitelezés.
A fogeltávolítás leggyakoribb okai:
 • parodontális gyulladás következtében kialakult csontveszteség okozta stabilitásveszteség
 • nem sikeresen kezelt endodontiai probléma
 • gyökér fraktúrája

Egyszerű esetekben fogkiemelés

Egyszerű extrakciós esetekben akkor indokolt ultrasurgery alkalmazása, amikor fontos az alveolus fal minden részletének megőrzése, mert például azonnali implantációt tervezünk. Ilyenkor fogkiemelés történik és nem foghúzás, ami kevesebb stresszel és erőbehatással jár. Ez különösen hasznos olyan páciensek esetében is, akik pánikbetegek, vagy egyszerűen félnek a foghúzás okozta kellemetlen, nagyfokú erőbehatásoktól.

Megmerevedett (ankyloticus) gyökerek esetében szinte törvényszerű az alveolus (fogmeder) fal törése, hagyományos módon nem tudjuk a gyökereket mozgathatóvá tenni. Fúróval természetesen el lehet távolítani a csontszövetet és mobilissá tenni a gyökeret, ez azonban jelentős csontveszteséget eredményez. Ilyenkor különösen előnyös lehet a vékony piezovéggel végzett gyökér-csont szeparáció, mellyel a csontszövet olyan mértékben sikerül megőrizni, hogy az akár azonnali implantátum befogadására is alkalmas lehet.
Különösen jó szolgálatot tesz a piezoval történő kimozgatás olyan esetekben, amikor törékeny, gyökérkezelt, fogmeder szint alatt betört gyökeret kell eltávolítani, valamint szerteágazó gyökerekkel rendelkező fogat vagy gyökeret tervezünk eltávolítani.

A piezoeljárással a fog és a gyökér eltávolítása könnyebb, lehetővé teszi akár az azonnali implantációt és ami talán a legfontosabb, hogy minimálinvazív (lehető legkisebb műtéti sebzéssel) a páciens számára, ezáltal a műtétet követően lerövidül a fájdalom és a rehabilitáció időtartama valamint a későbbi szövődmények előfordulása is ritkább.

Impaktált és retineált fogak eltávolítása

Fogaink fejlődése során előfordulhat rendellenes irányú növekedés, esetleg a fogak a csontban rekednek. Ez legtöbbször a bölcsességfogak, szemfogak problémája, de más fogak esetében is előfordulhat. Az impaktált (beékelődött, elzárt), retineált (áttörésben visszamaradt) fogak eltávolítása több okból is szükséges lehet, mint például:
 • A rendellenes növekedés miatt a szomszédos fogak is elmozdulhatnak a helyükről vagy károsodhatnak.
 • A még elő nem tört fog koronája körül ciszta alakulhat ki.
 • A részben előtört fogak körül akut gyulladás, krónikus gyulladás vagy gócbetegség is kialakulhat.
A csonttal részben vagy teljes egészében fedett fogak sikeres kiemeléséhez először a fedő csontréteget kell eltávolítani. Hagyományos, forgóeszközökkel végzett műtéteknél gyakran nehézkes a hozzáférés és a helyszűke miatt technikai problémák adódhatnak a csontréteg eltávolításánál.
A piezoeljáráshoz különböző méretű, szárhosszúságú, esetenként többszörösen hajlított végződések állnak rendelkezésre, amelyek segítségével jobb hozzáférést érhetünk el a csontszövet eltávolításához, a környező lágyrészekben minimális sérülést okozva. A célzott csontforma-eltávolítással a leginkább ideális csonthiány hozható létre, ezáltal a csontállomány jelentős része megőrizhető. A piezoeljárás vérzéscsillapító hatása révén jobbak a látási viszonyok, a vékony és ideális szögben hajlított működő végek pedig sokkal jobb hozzáférést biztosítanak a területhez, mint a forgóeszközök.

A műtét könnyebb, gyorsabb, kíméletesebb és az utópanaszok szempontjából is sokkal kedvezőbb módon kivitelezhető. A hagyományos eszközökhöz képest a piezo nagyobb biztonságot jelent a vitális képletek épségének megőrzésére az ér és idegképletek közelében végzett műtétek során.

Koronahosszabbítás

A koronahosszabbítási eljárás során a parodontális szöveteket újra formázzuk. Végezhetjük a lágyrészek egy sávjának eltávolításával (pl. diódalézerrel) vagy a csontszövet egy sávjának redukciójával (piezoeljárással). Erre akkor van szükség, ha valamilyen fogászati restaurátum (tömés, inlay/onlay, korona, híd) készítésekor a fog olyan mélységben szuvasodott el az íny alá, illetve a készítendő fogmű olyan közel kerül a fogágy csontszintjéhez, hogy nincs meg a szükséges távolság (un. biológiai szélesség/biological width) annak egészséges működéséhez.

Íny alá szuvasodott fog

Koronahosszabbítás
Ilyen esetben az ínytapadást lejjebb (felső fogaknál feljebb) toljuk így lehetővé válik a klinikai korona meghosszabbítása vagy az ínyszél alatti fogfelszínen kialakult szuvas üreg preparálása. A piezoeljárás során lágyrészlebenyt készítünk, majd a csontszél apikális (a gyökércsúcs felé mutató) irányú redukcióját végezzük. Ezzel az eljárással az íny alatti fogászati beavatkozások a fogfelszínen zavartalanul elvégezhetőek lesznek illetve megnöveljük a távolságot a restaurátumunk széle és a csontnívó között.

Állcsontgerinc-tágítási technika

Amikor az állcsontgerinc szélessége nem éri el a kellő 4mm -t a fogászati implantátumok behelyezése hagyományosan nem lehetséges megnyugtató módon. Ebben az esetben szélesíteni tudjuk az állcsontgerincet a megfelelő feltételeket és stabilitást biztosítva a behelyezendő implantátumoknak. A piezoeljárás nagy előnye a forgóeszközökkel végzett hasítás-előkészítéssel szemben, hogy a preparált csontanyagot maximálisan megkíméli és a vékony vágóvégekkel szinte anyagveszteség nélkül képes a hasítást elvégezni.
A vertikális oszteotómia (csontvésés) során a piezovéget a gondosan megválasztott középvonalon, a keskeny állcsontgerincen végigvezetve elérhetjük a minimális traumával történő csonthasítást.
A feltárás után a csont felületét előkészítjük, ráhelyezzük a csontpótló anyagot majd felszívódó kollagén alapú membránnal borítjuk be. Ha a csontviszonyok engedik a csontpótlással egyidejűleg az implantátumot is be lehet helyezni.

Ekkor rendszerint az implantátum nyaka köré helyezzük a csontpótló anyagot és az implantátumot is fedjük a membránnal. A piezo jóval kisebb csontveszteséggel képes a csontszélek kettéválasztására valamint nagyobb biztonságot nyújt a beavatkozásoknál mint a forgóeszközök.

Színuszlift

A felső állcsont ürege az őrlőfogak területén a fogak fölé boltosul. Itt, az arcüreg alsó része és a fogak gyökereinek csúcsa között, sokszor nagyon vékony a csontállomány (csak néhány milliméter, vagy még vékonyabb). Amennyiben az őrlőfogakat eltávolítják az a terület nem terhelődik tovább és idővel a csont vastagsága egyre csökkeni kezd, sorvadásnak indul. Szerencsésebb esetben, amennyiben az eredeti csontállomány elég vastag volt, nincs fokozottabb csontleépülés, rosszabb esetben viszont nem marad elegendő vastagságú csont implantátum befogadásához, ekkor van szükség színuszlift műtétre.
A műtét lényege, hogy a felső állcsonton kialakított nyíláson át csontpótló anyagot juttatnak a csont fölé, megemelve az arcüreget belülről borító nyálkahártyát.
A színuszliftnek köszönhetően a csont vastagsága így már kielégítő lesz az implantátumcsavar elhelyezéséhez.
A piezotechnika alkalmazásának előnyei az implantológia területén kiemelkedőek. A gyémántbevonatú rezgőfejjel úgy lehetséges a csontablak kivágása, hogy a gyakran pókháló vékonyságú szinusz-nyálkahártya megsértésének esélye jóval kisebb, mint a forgóeszközökkel végzett csontpreparálás során. A kifejezetten csak a csontszövet vágására alkalmas, speciális rezgésszámú funkcióval még akkor sem következik be a nyálkahártya sérülése, ha a rezgővég kifejezetten a lágyrészhez ér, azon rezgéseket végez. A megfelelő sprayhűtés nyomáshulláma együtt a rezgővég hatásával a vékony hártyát kissé beemeli, így az a csontfelszínről jól leválasztható, megelőzve az esetleges sérülést, elszakadást. Az ultraszonikus mikrovibrációk tehát segítik a műtéti mozzanatokat, a szinuszlift-műtét így gyorsabban, ugyanakkor nagyobb biztonsággal végezhető.
A csontablak vágásához használt gyémántbevonatú fej többféle hajlásszögű, többszörös hajlatú gyémántszikék állnak rendelkezésre, elősegítve ezzel a jobb megközelíthetőséget és a finom műtéti preparálást. Amikor a csont vágását befejeztük, külön speciális vég áll rendelkezésre az ablak betolásához, amely a vibrációs hatását átadva a csontablaknak finoman, minimális sérülésveszéllyel segíti az ablak és a nyálkahártya együttes beemelését.

A beemelést követően elkezdhetjük a implantátum helyének preparálását a külön erre a célra kifejlesztett piezo fejjel („pogácsaszaggató”).

Csontátültetés

A piezotechnika kiválóan alkalmas a csontátültetés különböző szakaszaiban is. Előnyei:
 • Vágásnál – Alkalmazhatóak titánból készült különböző fűrészvégek, gyémántbevonatú csontvágó végek, gyémánt gömbvég vagy hosszúkás gyémántfisszúra formájú végek is.
 • Hozzáférhetőség – A szájüregi speciális hozzáférhetőséget biztosítják a hajlított, illetve kontrahajlított, különböző fej- és nyakkiképzésű piezovégeszközök.
 • Csontblokk eltávolítás – A kijelölt méretű csontblokkot a piezovégekkel kifűrészeljük, majd a szükséges csontfelszín-korrekciót szintén el tudjuk végezni a piezóval.
 • Vékony vágási veszteség – a blokk tervezésénél minimális ráhagyás is elegendő
 • Egyszerű formázás – Az eltávolított csontblokkot kézben tartva további piezoeszközökkel tudjuk formálni, szükség esetén darabolni, alakítani.
 • Befogadó hely előkészítése – A befogadó hely felszíni kortikálisának megfúrását valamint a csontblokkban a csavarok helyének kifúrását el lehet végezni a gyémántborítású piezoszondavégekkel.

Implantátum-csontfészek preparálása

Az implantátumok behelyezése során a megfelelő mélységű és szélességű csontfészek csaknem végső formáját kialakíthatjuk piezovégek alkalmazásával. A behelyezést követően nagyon fontos, hogy az implantátumok képesek legyenek a rájuk ható rágónyomást elviselni. Nagyjából 3 hónap szükséges ahhoz, hogy az implantátumok felszínén lévő mikropórusokba belenőjön a csont (osszeointegráció) és a kellő stabilitás létrejöjjön.

Szövettani vizsgálatok szerint a piezo felszíni megmunkálást követően a preparált csontfelszínen élő csontsejtek találhatók. Ez különösen fontos az implantátum osszeointegrációja szempontjából.

A csontfészek piezopreparálása a lehető legkisebb műtéti sebzéssel (minimálinvazív) kivitelezhető a speciális kialakítású piezovégeknek és finomrezgésű mozgásnak köszönönhetően. Nagy eséllyel elkerülhető a fontos lágyrészképletek sérülése. A piezorezgések a csontszöveten fejtik ki kavitációs (üregesítő) hatásukat, a lágyrészeket nem károsítják ezen a frekvencián. A piezovég nem okoz irreverzibilis sérülést, ha hozzáér az idegképlethez.
Ugyancsak fontos szerepet kap az arcüreg közelében vezetett csontfészek-kialakításnál is. A szinuszfalon áthatoló piezovég rezgése megemeli a szinusz-nyálkahártyát, és igen nagy eséllyel nem szakítja át, így az implantátumot még akkor is sikeresen tudjuk behelyezni, ha a szinusz csontos bázisán áthaladtunk, mivel a nyálkahártya sértetlen maradt. Hasonló a helyzet az orrüreg esetében is.

Implantátum-csontfészek preparálásánál különösen hasznos a cilindrikus kialakítású gyémántvég. A fogextrakciót követően a természetes fogmedren pilotfúrást végezhetünk, majd az implantátum paramétereinek megfelelően alakítjuk át az alveolust.

Piezóval asszisztált fogszabályozás

Felnőtt korban a csontstruktúrák csökkent rugalmassága miatt a fogszabályozás kivitelezése nehezebb és jóval hosszabb kezelési időt igényel, mint a fiatalkorúaknál.
Ilyen esetekben a fogak elmozdítását elősegíthetjük corticotomiával. A csont kortikális (kéreg) allományát átvágjuk, ezzel felgyorsítjuk és megkönnyítjük a fogszabályozási folyamatot.
A retineált (áttörésben visszamaradt) fogak felszabadítása sokkal gyorsabb és kíméletesebb piezoeljárással. Hagyományos forgóeszközökkel a fedő csontréteg eltávolításánál technikai problémák léphetnek fel a nehézkes hozzáférés és a helyszűke miatt.

A különböző méretű, szárhosszúságú, esetenként többszörösen hajlított piezovégekkel jobb hozzáférést érhetünk el a fogakat fedő csontréteg eltávolításához, a finomrezgésű mozgásokkal végzett mikrosebészeti vágások pedig gyors és hatékony eljárást biztosítanak. A feltárás kíméletes és a felszabadítás minimális vérzéssel jár, a száraz felület alkalmas a szükséges fogszabályozó eszközök rögzítésére.

Piezóval asszisztált endodontia

A gyökérkezelések során gyakran bekövetkezik a gyökérkezelő eszközök törése. Ennek az esélye 0,5-5% között mozog. A műszertörés után a gyökér-csatornában maradt műszerdarab akadályozza a hozzáférést az apikális gyökér-csatorna területhez, és így jelentős szerepet játszhat a kezelés sikertelenségében.

Piezoszondával lehetséges az elérhető távolságban lévő fémdarab körüli dentinszövet finom eltávolítása. A dentinfalhoz beszorult eszköz átveszi a piezodarab rezgését és a mikromozgások segítségével meglazulva a csatornából kiemelhetővé válhat.

endodontia – A fogászat azon ága, mely a fogbél és a periapicalis szövetek betegségeivel és sérüléseivel, valamint azok megelőzésével, diagnosztizálásával és kezelésével foglalkozik.

Gyökércsúcs-rezekció (eltávolítás)

Ez a szájsebészeti beavatkozás akkor szükséges, amikor a gyökérkezelés nem vezet eredményre. A gyökércsúcs eltávolításával így még megmenthető a kihúzásra ítélt fog. A szájsebészet területének ez egy olyan beavatkozása, melyet főként csak a frontfogakon és a kisőrlőkön végeznek, mivel a többi fog esetén nehezen hozzáférhető az adott terület.
A rezekció lépései:
 • bemetszés – feltárjuk a gyökércsúcsot, csontablak előkészítés
 • a gyökércsúcs egy részét eltávolítjuk
 • szükség esetén gyökértömést készítünk
 • sebüreg kitisztítása, törmelék eltávolítása
 • szükség esetén az üreget csontpótló anyaggal töltjük fel
 • varratokkal lezárjuk a sebet
A piezotechnika a gyökércsúcs-rezekció több munkafázisában is hatékonyan alkalmazható:
 • A csontablak elkészítését végezhetjük az oszteotomiás (csontvéső) végekkel – alkalmasak a titánfűrész vagy a gyémántbevonatú eszközök
 • A gyökér csúcsi részének levágása szintén végezhető a rezgő vég segítségével – leginkább a gyémántvégű szikével történhet a csúcs levágása
 • A szabaddá vált és látható gyökérmetszeten, szükség esetén, a vékony rezgő szondával üreget alakíthatunk ki a gyökértömés elkészítéséhez
 • A többszörösen hajlított, illetve kontrahajlított rezgő végekkel jól elérhetők a rezekciós üreg rejtett, akár a foggyökér mögötti területei is, segítségükkel a csontfelszínről eltávolíthatók az esetlegesen ott maradt gyulladásos anyagok, szövettörmelékek, cisztafaldarabok