Üdvözöljük a Dental-Spirit honlapján

Fogszabályozás

Cégünk egy új finan­szí­ro­zá­si kon­struk­ci­ót dol­go­zott ki, hogy el­ér­he­tő­vé te­gye az Önök és gyer­me­kei szá­má­ra a fog­sza­bály­ozá­si ke­ze­lést. Tud­jon meg töb­bet a ke­ze­léseinkről, kész­ség­gel ál­lunk ren­del­ke­zé­sé­re.

Gyermekfogászat

A rendszeres fo­gá­sza­ti el­len­őr­zést már gyer­mek­kor­ban ér­de­mes el­kez­de­ni. Ná­lunk csa­lá­di­as kör­nye­zet­re ta­lál. Nagy türe­lem­mel és tapasz­talat­tal ren­del­kez­ünk a szor­on­gó gyer­mek­ek ke­zelésé­ben.

Felnőtt fogászat

Átfogó fogászati el­lá­tást biz­to­sí­tunk min­den kor­osztály­nak a leg­jobb mi­nő­sé­gű a­nya­gok és esz­közök hasz­ná­la­tá­val. A tö­ké­let­es, ma­ga­biz­tos mo­soly bár­mely élet­kor­ban el­ér­he­tő.

Mosolyra hangolva


Munkatársainkkal azon dolgozunk, hogy az Ön komfortérzetét és mosolyát a legmesszebb menőkig támogassuk.

Amit nyújtunk önnek

 • Szakmai elkötelezettség és tapasztalat
 • Kedvezményes kezelések és kedvező árak
 • Családias, kellemes hangulat
 • Garanciát vállalunk a munkánkra
 • Hasznos tanácsok a kezelés előtt és után

Kiemelt hírek

 • CarriereMotion2_600x400

Fogszabályozás foghúzás nélkül! Carriere Motion.

december 4, 2018|0 hozzászólás

Fogalmazhatnánk úgy is, hogy a spanyolok feltalálták a spanyol viaszt és valóban. Egyszerűségében zseniális találmány, használatához nem kell semmi kiegészítő többlet befektetés, működésében egy csodaszer. […]

 • kartya2

Már egészségpénztári és bankkártyával is fizethet nálunk

november 21, 2017| Már egészségpénztári és bankkártyával is fizethet nálunk bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Már egészségpénztári és bankkártyával is fizethet nálunk.

 • PiezoSebeszet1

Piezosebészet – alkalmazási területei

július 11, 2015|0 hozzászólás

Az irányított három-dimenziós ultraszonikus technológia egy új korszakot nyit a csontsebészeti beavatkozások területén. A Piezo sebészeti készülék ultraszonikus mikrovibrációi speciálisan csontszövetek vágására lettek kifejlesztve.

Csontsebészeti beavatkozáskor […]

Aktuális információk

 • kartya2

Már egészségpénztári és bankkártyával is fizethet nálunk

november 21, 2017| Már egészségpénztári és bankkártyával is fizethet nálunk bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Már egészségpénztári és bankkártyával is fizethet nálunk.

 • PiezoSebeszet1

Piezosebészet – alkalmazási területei

július 11, 2015|0 hozzászólás

Az irányított három-dimenziós ultraszonikus technológia egy új korszakot nyit a csontsebészeti beavatkozások területén. A Piezo sebészeti készülék ultraszonikus mikrovibrációi speciálisan csontszövetek vágására lettek kifejlesztve.

Csontsebészeti beavatkozáskor […]

 • EPIC_Biolase_600x400

EPIC Biolase – lézeres kezelések

június 25, 2015|0 hozzászólás

A klinikailag sokoldalú EPIC ™ az egyetlen dióda lézer három egyedülálló terápiás funkcióval:

A fogaink idővel elveszíthetik természetes fehér színüket a kávé, tea, vörös bor fogyasztása, […]